ah.nl

Albert Heijn ging 75 jaar geleden naar de Beurs

Albert Heijn ging 75 jaar geleden naar de Beurs 

 

Het is een interessante ontwikkeling in ons land dat tal van oude familie vennootschappen geleidelijk hun intrede doen op de beurs. ‘De in vergelijking sterk gestegen prijzen van grondstoffen hebben de behoefte aan kapitaal zo sterk vergroot dat de oude eigenaren hierin niet meer geheel kunnen voorzien’ lezen wij in de Volkskrant van 19 februari 1948. 

 

 

Het besluit om van Albert Heijn “een levensmiddelenbedrijf” een open NV te maken was in die tijd zeer ongebruikelijk. Albert Heijn brak met een bestaande familietraditie in de Zaanstreek met de oprichting vaneen open NV. Tot de tijd waren de meeste bedrijven gesloten of familie NV’s. Het was dan ook een belangrijk moment voor het Zaanse industriële en handelsleven. Ook in ook in Europa was Albert Heijn een van de eerste retailers die deze stap maakte. 
 
Albert Heijn senior had voor zijn overlijden al zijn aandelen overgedragen aan Gerrit en Jan om te verhinderen dat de andere kinderen geld zouden onttrekken aan het bedrijf.. Gerrit en Jan moesten hiervoor hun zussen in 1947 schadeloosstellen. In 1948 verscheen het prospectus met daarin 4000 aandelen minus 1500 aandelen tegen een koers van 148 procent. Het liep storm en de inschrijving was al snel overtekend. De broers bezaten meer dan twee derde van de uitstaande aandelen en de oprichtersbewijzen waardoor zij inspraak hielden in de directie. Omdat Albert Heijn vanaf dat moment een beursgenoteerd bedrijf is kon iedereen die het interessant vond in de boeken kijken. In totaal werd er een beroep gedaan op de kapitaalmarkt van 4 miljoen gulden.  

 

Als Albert Heijn in 1948 naar de Amsterdamse beurs gaat, bestaat het bedrijf niet alleen uit Albert Heijn, de gelijk genaamde fabrieken en winkels. Ook verschillende ondernemingen die onder de vleugels van Albert Heijn vallen, gaan mee in de nieuwe NV. Sterovita Melkproducten, restaurantonderneming Formosa en Vami ijsfabrieken behoren in deze periode bij Albert Heijn. Vami ijs werd overigens later verkocht aan Unilever omdat de broers Heijn veel te weinig geduld hadden voor al die ijskarretjes die ijs aan de man moesten brengen.