ah.nl

Ahold Delhaize Pensioenfonds

Ahold Delhaize Pensioen bestaat 95 jaar!

Met een donatie van 50.000 gulden, gestort door Albert Heijn Sr. zelf, werd op 18 augustus 1925 officieel het pensioenfonds van Albert Heijn opgericht. Als een van de eerste pensioenregelingen van Nederland werd een aantal jaren na deze dag het allereerste pensioen uitgekeerd: een gepensioneerde werknemer van Albert Heijn ontving 10 gulden per week. Nu, 95 jaar later, verzorgt Ahold Delhaize Pensioen het pensioen van maar liefst 90.000 (ex-) werknemers van Ahold Delhaize. Hieronder een overzicht van de meest opmerkelijke momenten uit 95 jaar prachtige pensioenhistorie.
 

Het pensioenfonds van 1925 tot 2020

 • 1925: Albert Heijn richt een pensioenfonds op en Albert Heijn sr. stort een eerste donatie van 50.000 gulden. Werknemers mogen vanaf hun 65ste met pensioen en ontvangen dan een uitkering van 10 gulden per week. Lang niet iedereen ontvangt dit pensioen. De directie bepaalt wie dit krijgt;

 • 1947: Noodwet-Drees wordt ingevoerd. Deze wet zorgt ervoor dat alle 65-jarige mannen en ongehuwde vrouwen een uitkering krijgen van de overheid (voorloper van de huidige AOW);

 • 1949: 48 gepensioneerden ontvangen een uitkering van het pensioenfonds: een tientje (guldens!) per week;

 • 1952: introductie Pensioen- en Spaarfondsenwet. Hierin staat hoe pensioenafspraken tussen werkgevers en werknemers eruitzien;

 • 1957: voor het eerst wordt de AOW uitgekeerd. Echtparen krijgen 100 gulden per maand,  alleenstaanden 60 gulden;

 • 1960: vrouwen mogen ook deelnemen aan de pensioenregeling. Voorwaarde is wel dat ze minimaal 30 jaar én ongehuwd zijn;

 • 1966: gehuwde vrouwen die fulltime werken bouwen ook pensioen op bij Ahold Pensioenfonds;

 • 1981: behalve fulltimers worden parttimers die minimaal 33,3% werken ook deelnemer aan de pensioenregeling Ahold Pensioenfonds;

 • 1981: een uitspraak van de Hoge Raad zorgt ervoor dat echtparen bij scheiding het ouderdomspensioen opgebouwd tijdens het huwelijk moeten verdelen. Ze moeten hiervoor zelf zorgen;

 • 1985: mannen en vrouwen krijgen elk hun zelfstandig recht op AOW op het moment dat ze 65 jaar worden. Ieder krijgt 50% van een gehuwden AOW;

 • 1990: een Europese richtlijn bepaalt dat mannen en vrouwen in pensioenregelingen gelijk behandeld moeten worden;

 • 1992: alle parttimers kunnen vanaf nu pensioen opbouwen bij Ahold Pensioenfonds;

 • 1995: er komt een nieuwe wet waarin de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding geregeld wordt. Dit is de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS);

 • 2004: de pensioenregeling is niet langer gebaseerd op het laatstverdiende loon (eindloon) maar op het gemiddeld verdiende loon (middelloon);

 • 2004: de leeftijd waarop werknemers mogen deelnemen aan de pensioenregeling wordt verlaagd van 25 naar 22 jaar;

 • 2006: de VUT- en prepensioenregelingen worden afgeschaft. Vanwege de vergrijzing vindt het kabinet het noodzakelijk dat we langer doorwerken;

 • 2008: pensioenfondsen worden verplicht hun deelnemers elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht te sturen (UPO);

 • 2008: de leeftijd waarop medewerkers mogen deelnemen aan de pensioenregeling wordt verder verlaagd van 22 naar 21 jaar;

 • 2013: 65 jaar is niet langer de AOW-leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds in kleine stapjes verhoogd, naar uiteindelijk 67 jaar;

 • 2015: de pensioenleeftijd in de Ahold Pensioenregeling wordt 67 jaar;

 • 2018: de pensioenleeftijd in de Ahold Pensioenregeling wordt 68 jaar;

 • 2018: Ahold Pensioenfonds wordt Ahold Delhaize Pensioen en ondergaat een metamorfose;  

 • 2019: Ahold Delhaize Pensioen verzorgt het pensioen voor ongeveer 90.000 mensen, waarvan 35.000 werknemers, 43.000 oud-werknemers en 12.000 gepensioneerden. De gemiddelde pensioenuitkering bedraagt € 574 per 4 weken;

 • 2020: in juli heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Het nieuwe pensioenstelsel moet meer aansluiten bij de veranderingen in onze samenleving de afgelopen jaren.

 • 2020 In augustus bestaat het pensioenfonds 95 jaar.